Mail Ellen

of bel 0620002206

Aangezien elk mens en elk bedrijf een andere manier van communiceren heeft, zijn ook al mijn trainingen anders. Maar ik heb wel een zeer kenmerkende stijl van werken. In principe loop ik altijd minstens een dagdeel mee op het werk van de deelnemers. Zo kan ik de verschillende situaties en behoeftes van de deelnemers goed inschatten. Vervolgens pas ik een programma aan op de behoeften van de groep (een aantal voorbeelden van technieken kunt u vinden onder de kop "techniek").

Met ruim 25 jaar ervaring in het geven van communicatie trainingen, kan ik goed inschatten wat voor een soort training de groep nodig heeft. Over het algemeen probeer ik te beginnen met mijn visie; het bewust maken van het lichaam en onze overtuigingen. Hierbij maak ik vaak gebruik van verschillende metaforen in de vorm van theater (zoals het overdrijven of isoleren van bepaalde gedragingen om zo tot inzichten te kunnen komen), boeken, recepten, etc. Ook probeer ik vaak gedrag van de deelnemers te spiegelen, zodat zij inzichten krijgen in hun eigen gedrag. Daarnaast ga ik altijd uit van wat de deelnemers zelf verwachten en willen bereiken in de training.

Afhankelijk van de groep, heb ik twee soorten trainingen; een directe ervaringsstijl en een gemedieerde ervaringsstijl. De directe ervaringsstijl gebruik ik voornamelijk in trainingen over verschillende communicatie stijlen, zoals aggressietrainingen of slecht-nieuws gesprekken. Bij deze trainingen is het van groot belang dat de deelnemers zich bij elkaar op hun gemak voelen, aangezien ze direct zullen worden uitgedaagd en mee moeten spelen met scenes. De gemedieerde ervaringsstijl gebruik ik voornamelijk in procestrainingen, waarin het gevoel van veiligheid in de groep ontbreekt. Een acteur/trainer speelt dan de scenes waarover de deelnemers vervolgens kunnen reflecteren en discussieren.

Voorbeeld Training

Een van mijn opdrachtgevers vroeg mij om een studiedag over communicatie van twee dagdelen te houden. Er was sprake van een onveilige sfeer door onder meer roddelen en passief-agressief gedrag. Voor het eerste dagdeel had ik een aantal scenes voorbereid waarin verschillende 'vrouwelijke' stijlen van communicatie werden uitvergroot of geisoleerd. Door middel van verschillende metaforen (zoals het gebruik van typische vrouwelijk beroepen in de scenes), probeerden we de deelnemers zich bewust te maken van verschillende manieren van communiceren, mogelijke problemen en diverse situaties. Na een korte, intensieve toneelles, en een discussie binnen verschillende kleine groepen werden de vrouwen gevraagd de scenes opnieuw te spelen. Echter, dit keer moesten ze veranderingen aanbrengen in de communicatie waarvan zij dachten dat die beter zouden werken. Zo konden de deelnemers eigenhandig ervaren hoe ze hun eigen lichaam en stijl zo konden gebruiken om effective communicatie te garanderen. Deze ochtend van scenes stelde de groep in staat om samen na te denken in hoeverre dergelijke miscommunicaties zich voordoen op het werk. Het daagde hen uit zich af te vragen wat ze precies anders wilden doen in de toekomst binnen het werkveld. Met deze doelstellingen in het achterhoofd, stond de rest van de dag in teken van het verbeteren van het vertrouwen en de communicatie binnen de groep.