Mail Ellen

of bel 0620002206

Gemedieerde ervaringsstijl

Leren door vermaak

Aan de hand van korte toneelscenes laat ik zien wat voor een effect verschillende manieren van communiceren op anderen hebben. In deze scenes speelt een acteur dilemma's, gedrag en misverstanden gespeeld door, die aangepast zijn aan de problemen binnen de publieksgroep. In 'leren door vermaak' kijken de deelnemers naar deze scenes, die ze vervolgens in kleine groepen nabespreken. De deelnemers wordt gevraagd naar de effecten van de communicatie en de herkenbaarheid van de situatie. Vervolgens moeten ze alternatieven verzinnen om de communicatie tussen de partijen beter te laten verlopen.

Leren door ervaren

Deze optie combineert de voorgaande training met het zelf meespelen van de deelnemers. Na het bekijken en bespreken van de communicatie scene wordt er aan de groepen gevraagd of zij de scene samen willen spelen op een manier die hen effectiever lijkt. Zo kunnen de deelnemers zelf goed aanvoelen wat voor een type communicatie werkt in verschillende situaties.

Leren door ervaren en verwerken

In deze optie wordt de deelnemers gevraagd een situatie te beschrijven waarin zij ineffectief hebben gecommuniceerd. Zij moeten dit dan uitleggen aan de acteur/trainer die vervolgens deze situatie na zal bootsen. Zo wordt hun communicatie een deel van de groep. Iedereen wordt vervolgens uitgenodigd om hierover na te denken en ook vervolgens hun eigen oplossing voor de situatie te spelen. De inbrenger van een situatie heeft de keuze om te kijken hoe anderen met deze situatie omgaan ofwel het zelf te onderzoeken met behulp van de andere deelnemers.

Directe ervaringsstijl

Hier gaan de deelnemers voornamelijk zelf ervaren wat voor andere mogelijke communicatiestijlen ingezet kunnen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden (vaak uitgevoerd met de acteur/trainer)

Leren hanteren van verschillende communicatie stijlen

Deelnemers kunnen op hun werk verschillende functies of rollen hebben; men gaat zowel om met collega's, clienten, maar ook met medewerkers of stagiaires. De deelnemers moeten dus met diversen partijen effectief kunnen communiceren. Er is in deze trainingen aandacht voor verschillende situaties; hoe ga je om met conflict-hantering, grensoverschrijdend gedrag, of slecht nieuws gesprekken? Of hoe vertel je clienten dat hun wensen onmogelijk zijn? Hoe ga je met agressie om? Al deze verschillende stijlen worden behandeld in deze training. Alle situaties worden afgestemd op de functie en het soort werk van de deelnemers.

Naast deze verschillende voorbeelden zijn er ook andere opties. Over het algemeen probeer ik de training zo goed mogelijk af te stemmen op het uiteindelijke doel van de training en op de deelnemers. Elke training is dus anders en kan op aanvraag ook specifiek veranderd worden.